top of page

GGZ Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet  curatieve ggz te mogen verlenen. lees verder GGZ Nederland

Wij  beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut voor elk van onze praktijken.

Deze vindt u hieronder per praktijk en zijn tevens ter inzage aanwezig op de praktijk.

Psychologenpraktijk Bos en Lommer

Psychologenpraktijk Cornelis Schuytstraat

Psychologenpraktijken aan de Slotermeerlaan

 

Hieronder vind u alvast een opsomming van de onderwerpen die u kunt vinden in het kwaliteitsstatuut zoals met welke partijen wordt samengewerkt en welke informatie hierbij wordt uitgewisseld.

NB voor de informatie die wordt uitgewisseld met partners (zoals de huisartsbrief na de aanmelding en/of na beëindiging van uw therapie), wordt deze informatie alleen met uw toestemming verstuurd.

- gegevens van de ggz-aanbieder en praktijkinformatie

- aandachtsgebieden en samenstelling van de praktijk

- het professionele netwerk van de praktijk

- contracten met zorgverzekeraars

- behandeltarieven

- kwaliteitswaarborg

- klachten en geschillenregeling

- regeling bij vakantie en calamiteiten

- wachttijden voor intake en behandeling

- aanmeldingsprocedure en gegevensuitwisseling

- diagnostiek

- behandeling/behandelplan

- afsluiting/nazorg

- omgang met patiëntgegevens

Terug

bottom of page