top of page

FAQ (tarieven - folders)

Met betrekking tot aanmelden:

Hoe meld ik me aan bij de praktijk?

U kunt zich op twee manieren aanmelden bij Psychologenpraktijken Bos&Lommer.

  • Telefonisch, 020-6831233, elke ochtend tussen 9.00-11.00 uur.

Houdt hierbij uw verwijsbrief en zorgpas bij de hand.

 

  • Via de website, onder contacten ziet u ‘Aanmelden’. Hier kunt u een digitaal formulier invullen en versturen. Dit formulier wordt automatisch verstuurd naar het secretariaat, u ontvangt dan een reactie per mail.

 

Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Een verwijsbrief voor BGGZ of SGGZ is verplicht voor het starten van een behandeltraject. Een verwijsbrief van de huisarts is 6 maanden, na uitgifte, geldig.

 

Wat is BGGZ?

BGGZ staat voor Basis Geestelijke Gezondheid Zorg, voorheen ook wel eerstelijns zorg genoemd. 

Een BGGZ traject vind plaats bij lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen.

Bij een BGGZ-traject vinden er, na de intake, maximaal 4, 8 of 10 consulten plaats.

 

Wat is SGGZ?

SGGZ staat voor Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg, voorheen ook wel tweedelijns zorg genoemd.

Een SGGZ traject vindt plaats bij meer complexe psychische stoornissen.

Bij een SGGZ-traject duurt een traject maximaal 365 dagen.

Bieden jullie behandelingen voor zowel de BGGZ of SGGZ ?

Psychologenpraktijken Bos&Lommer biedt zowel Basis als Specialistische zorg.

 

Hoe lang is de wachttijd voor een intake?

Wanneer u zich aanmeldt bij Psychologenpraktijk Bos&Lommer, moet u rekening houden met een gemiddelde wachttijd van 3 tot 4 weken. 

Op de website staat altijd de actuele wachttijd vermeld.

 

Met betrekking tot behandeling:

Heb ik één vaste psycholoog als ik een intake afspraak maak?

De therapeut die met u de intake uitvoert, is niet direct uw aangewezen behandelaar.

Tijdens de intake zal gekeken worden naar uw hulpvraag en behandelwensen. Naar aanleiding hiervan zal duidelijk worden welke therapeut, binnen de praktijk, een geschikte behandelaar is voor u.

U kunt vooraf aangeven of u voorkeur heeft voor een specifieke therapeut, bijvoorbeeld een mannelijke of een vrouwelijke therapeut. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden, maar helaas kunnen wij hierover niks garanderen.

 

Is er een wachttijd voor een behandeling?

Wij streven naar een wachttijd van 2 a 3 weken tussen de intake en de start van de behandeling.

 

Hoe zeg ik een afspraak af of hoe verzet ik een afspraak?

U kunt een afspraak afzeggen door uw therapeut hiervan op de hoogte te brengen via een e-mail of via telefonisch contact.

Ook kunt u eventueel het secretariaat hiervoor bereiken via een e-mail: secretariaat@psychologeninamsterdamwest.nl of telefonisch: 020-6831233. Het secretariaat is dagelijks bereikbaar van 9.00-11.00 uur, hierna kunt u het antwoordapparaat inspreken.

 

Let op: Wij hanteren binnen de praktijk een no-show beleid. 

 

Wat is een no show vergoeding?

Een no-show vergoeding wil zeggen dat u de gemaakte afspraak, tenminste 24 uur van tevoren moet hebben afgezegd.

Wanneer u dit niet buiten de aangegeven tijd doet, zijn wij helaas genoodzaakt u een factuur te sturen. Daarvoor hanteren wij een tarief van 50 euro.

Boven

Terug

Met betrekking tot vergoeding:

Wordt de behandeling, bij psychologenpraktijken Bos&Lommer, vergoed?

Op het moment dat u een afspraak maakt bij de praktijk, dan moet u rekening houden met uw gehele eigen risico. Voor een intake spreken wij uw gehele eigen risico aan.

Bij het eerste bezoek, aan de praktijk, kunt u al een deel van uw eigen risico kwijt zijn.(voor zover u dat al niet eerder met andere gezondheidszorg bent kwijtgeraakt)

NB. werkgerelateerde klachten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

Wat is eigen risico?

Eigen risico bij een zorgverzekering is wettelijk vastgesteld voor elke burger.

Dit betekent dat u de eerste 385 euro (2016) aan zorg zelf betaald, tenzij u een hoger bedrag heeft afgesproken met uw zorgverzekering.

 

Wat is een restitutiepolis en wanneer wordt deze aangesproken?

Een restitutiepolis maakt dat u vrije zorgkeuze heeft.

Sommige zorgverzekeringen hanteren standaard restitutiepolis, bij andere moet u dit specifiek afsluiten.

Een restitutiepolis maakt dat u zorg kunt krijgen bij artsen/specialisten/etc. die niet gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar.

 

Hoe werkt een restitutienota?

U ontvangt de nota, voor uw behandeltraject, thuis gestuurd door FA-MED.

U kunt deze nota direct doorsturen naar uw verzekering, u hoeft het bedrag niet voor te schieten.

Zodra de verzekering de nota toekent en uitbetaald, kunt u het bedrag doorstorten naar 

FA-MED, zoals vermeld op de nota.

 

Het is bij sommige zorgverzekeraars ook mogelijk dat zij de betaling aan FA-MED direct afhandelen. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.

 

Heeft de praktijk contracten met alle verzekeringen?

Wij maken als praktijk per jaar afspraken met de zorgverzekeraars.

Voor actuele informatie over de contracten en behandelplekken verwijs ik u naar de website of het secretariaat.

Met betrekking tot behandeling (vervolg)

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van een behandeling is vooraf moeilijk te bepalen. 

Voor een BGGZ traject geldt een maximum van 10 consulten.

 

Voor een SGGZ traject geldt een maximale duur van 365 dagen. Hierin wordt gewerkt met DBC-grenzen van een bepaald aantal minuten.

 

Tijdens de intake, of bij het opstellen van het behandelplan, zal er besproken worden wat de verwachtte duur en het verwachte aantal consulten zal zijn. 

Wanneer dit onduidelijk is zal er, in plaats van een behandelduur of aantal consulten, een tussentijdse evaluatiedatum gesteld worden.

 

Is het mogelijk een anoniem dossier te hebben?

Om een declaratie anoniem in te kunnen dienen, bij de zorgverzekering, is er een privacyverklaring nodig. Deze privacyverklaring kunt u opvragen bij het secretariaat en dient u aan uw zorgverzekering op te sturen.

Zodra u een akkoord heeft ontvangen van uw zorgverzekering, geeft u dit door aan uw behandelaar.

Wie kan de gegevens van het dossier inzien?

Een dossier bij ons op de praktijk is vanwege privacy gesloten. Toch zijn er een aantal mensen die uw dossier kunnen inzien, namelijk: uw behandelaar, de hoofdbehandelaar van de praktijk en het secretariaat.

Vanzelfsprekend geldt er medische geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers.

bottom of page