top of page

Behandelmethoden

Wij bieden de volgende vormen van psychotherapie

Alle vormen van psychotherapie hebben hetzelfde doel: emotionele problemen verminderen of opheffen.

De manier waarop er wordt gewerkt verschilt nogal: 

  • Therapie waarbij de focus ligt op de achtergronden en het ontstaan van de problemen

  • Therapie waarbij de nadruk ligt op gevoelens en emoties

  • Generalistische kortdurende therapie waarbij de nadruk ligt op zo snel mogelijk in de eigen kracht komen

  • e-Health

Cognitieve gedragstherapie geldt volgens officiële richtlijnen als de psychologische behandeling van eerste keus voor:

 

Dit wil echter niet zeggen dat alle cliënten baat hebben bij cognitieve gedragstherapie.

De effecten verschillen per persoon. Bovendien kunnen mensen hun eigen voorkeur hebben voor een bepaalde manier van therapie. Wij adviseren maar houden tevens rekening met de wensen van de client. Ook andere psychologische behandelingen kunnen werkzaam zijn voor bepaalde problemen bij cliënten (zie onder). Het onderzoek naar het verder verfijnen en uitbreiden van psychologische behandelmethoden voor psychische stoornissen gaat dan ook verder.

Zie verder voor een overzicht van klachten op de website van de https://www.ggzstandaarden.nl (info)

Hieronder vindt u ons aanbod van de verschillende vormen van psychotherapie uitgesplitst naar verschillende klachten

Individuele therapie                                                                      

Voor klachten zoals: (nogmaals er is dus overlap tussen standaard therapieën voor bepaalde klachten).

klik op de therapie in de linker kolom voor informatie om een vollediger beeld van de therapie te krijgen.

Cognitieve gedragstherapie                                                     o.a  effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen; 

Cliëntgerichte (inzichtgevende) psychotherapie                    o.a. zelfvertrouwen, onzekerheid, somberheid, gespannen zijn, slecht slapen;

Psychodynamische therapie                                                     o.a. angsten, depressie, persoonlijkheidsproblemen of stoornissen;  

EFT (Emotiegerichte psychotherapie)                                      o.a.  effectief bij angsten, depressie, sociale angst, persoonlijkheidsprobl;

EMDR                                                                                           gevolgen schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een

                                                                                                      geweldsincident;

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)                       zinvolle toevoeging aan cognitieve gedragstherapie en andere

                                                                                                      therapievormen;

Schema-therapie                                                                         helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te

                                                                                                      veranderen;                      

ACT (Acceptance en Commitment Therapie)                          nare gedachten, angsten of pijn te accepteren in je leven en hier anders

                                                                                                      mee om te gaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groepstherapie
Kortdurende inzichtgevende groepspsychotherapie groep     Problemen of klachten ooit ontstaan in relaties met diegenen die voor u
                                                                                                         belangrijk waren of zijn (bijvoorbeeld ouders, broers, zussen,
                                                                                                         vertrouwenspersonen en anderen.
Mentaliserende-, structurerende psychotherapiegroep            Je ervaart negatieve interacties met anderen, zoals conflicten, angsten,
                                                                                                         ruzies enz.  Je merkt bij jezelf dat je tegen dingen aan loopt in de interactie
                                                                                                         met anderen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systeemtherapie, ook wel relatie en gezinstherapie
Systeemtherapie                                                                           Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten
                                                                                                        zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's
                                                                                                        betrokken worden bij de therapie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Health (Blended care)
e-Health                                                                                         e-Health zijn zelfhulpprogramma's, trainingen en informatie over
                                                                                                        psychische klachten, somberheid, angst, piekeren etc. die via het internet
                                                                                                        beschikbaar zijn. Daarnaast  bestaat e-Health uit online ondersteuning
                                                                                                        van de therapie.
Zie verder voor meer uitgebreide informatie over hoe deze
e-Health therapie wordt opgebouwd: 
Opbouw e-Health - blended therapie.
terug
 
 
 
 
bottom of page