Keurmerk Basis GGZ 2019

Erkenning voor extra kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

Ook voor 2019 hebben wij ons voor Keurmerk aangevraagd.

En betekent dat een praktijk met dt label zich extra inspant voor 'de juiste zorg op het juiste moment binnen de generalistische Basis GGZ'.

zie voor meer informatie Stichting Kwaliteit in Basis GGZ