top of page

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Alleen behandelaren die bij uw behandeling betrokken zijn en medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling/verwerking van uw dossier hebben toegang tot uw gegevens.

Uw dossier

U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.

Informatie-uitwisseling met uw huisarts

Wij delen alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars

We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose. 

 

Bezwaren uitwisseling met zorgverzekeraars 

Het kan zijn dat u bezwaren heeft tegen het aanleveren van informatie. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.

Een aantal informatie-elementen over u worden dan niet aangeleverd. Zie ook onze Informatiekaart.

Voor meer informatie zie. informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy en de pagina Privacy in de ggz

terug

Veilige communicatie

We hechten belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via ons cliëntenportaal. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.

Het landelijk informatiesysteem (DIS) is gewijzigd door het nieuwe Zorgprestatiesysteem (ZPM).​​

Tot en met het zorgjaar 2021 leveren de zorgaanbieders hun declaratiegegevens zelf aan het dbc-Informatiesysteem (DIS). Met de introductie van het zorgprestatiemodel vervalt deze verplichte aanlevering. Per 1 april 2022 worden er op deze manier geen DIS-aanleveringen meer gedaan voor de ggz.

 

De informatiestroom over de in 2022 verleende zorg loopt via de al bestaande gegevensaanlevering aan Vektis (ggz). Deze partijen leveren de informatie op hun beurt aan de NZa.

Met deze informatie wordt onderzocht of het zorgprestatiemodel de gewenste effecten creëert, zoals een eerlijk en gelijk speelveld voor iedere zorgaanbieder. 

Vragenlijsten (ROM)

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.​

terug

bottom of page