top of page

Van intake tot afronding

Een behandeling start met een intakegesprek. Wanneer u zich heeft aangemeld nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om met u te overleggen, het geven van informatie en eventueel voor het maken van een afspraak voor een intake als er een plek beschikbaar is. 

Wat heeft u nodig

Voor het eerste bezoek aan onze praktijk heeft u een verwijsbrief opgehaald bij uw huisarts of laat u deze opsturen door uw huisartspraktijk. Zonder deze verwijsbrief kunnen wij geen afspraak met u maken.

Na het maken van een afspraak ontvangt u een email voor de gemaakte afspraak welke u dient te bevestigen. Tevens ontvangt u de praktijkfolder en met voorwaarden en een link voor het online invullen van een vragenlijst.

Daarna volgt uw eerste bezoek aan onze praktijk voor een eerste intake gesprek en kunt u tevens uw wensen kenbaar maken.

We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te geven.

 

We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart. Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.

Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is we hiervan leren.

Het eerste gesprek - de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten én wat uw doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.​ Wij hanteren in principe twee intakegesprekken.

- Na de intake bespreken wij samen met u de diagnose en het behandelplan. Ook brengen wij uw verwijzer hiervan op de hoogte, tenzij u dit liever niet wilt.

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen 'klik' met de behandelaar. 

De intake is er ook voor bedoeld om tot een goede werkrelatie en behandelplan te komen.

Dat impliceert dat zowel u als cliënt of de therapeut tot de conclusie kunnen komen dat er onvoldoende match, werkrelatie, therapiemogelijkheden bestaan bij de intaker dan wel bij andere therapeuten in de praktijk.

De praktijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dergelijke gevallen van overmacht.

In dat geval zullen wij u terugverwijzen naar de verwijzer.

Dan wel zal u zelf op zoek gaan naar een passende behandeling.

Een goede match is dus heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt. 

Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen.​

Behandelplan en behandeling

Een bggz behandeling of kortdurende behandeling bestaat uit 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.​ In een sggz behandeling of psychotherapie behandeling volgt u een langdurend traject.

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie ook Behandelmethoden). ​

We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen -  de gesprekken kunnen eventueel ook via Skype plaatsvinden! In de bggz behandeling kunt u informatie en opdrachten mee krijgen waarmee u thuis verder aan de slag kan.

terug

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, ...) meenemen naar een gesprek? Dat kan - indien gewenst zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl. ​

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?​

We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over uw klachten en over uw ervaringen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens - hierover leest u meer bij Werkwijze > Privacy.​

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.​

In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules. 

bottom of page