top of page

Klanttevredenheid en de CQ-index

Wat is de CQ-Index? 

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. 

Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van u als cliënt binnen de zorgsector te meten en te analyseren. Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten wordt achterhaald wat u belangrijk vindt in de zorg en wat uw ervaringen zijn met betrekking tot onze dienstverlening. Door het systematisch toepassen van de CQ-Index, worden uw ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.

In de CQ-index komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals 1. Bejegening, 2. Bereikbaarheid behandelaar, 3. Samen beslissen, 4. Mogelijkheid betrekken familie of naasten, 5. Uitvoering behandeling en 6. Rapportcijfer (Net@).

Resultaten - Cliëntervaringen 2023

Wij bieden hieronder een overzicht van de resultaten op de zes onderwerpen zoals u die heeft ingevuld op de vragenlijst.

- Bejegening (Max 5): 4.9

- Bereikbaarheid behandelaar (Max 5): 4.5 

- Samen beslissen (Max 5): 4.6 

- Mogelijkheid betrekken familie of naasten (Max 5): 3.8 

- Uitvoering behandeling (Max 5): 4.8 

- Rapportcijfer (Max 10): 8,9 

 

Wij zien dat de  score op bejegening stabiel is maar het streven voor 2023 is om deze verder te verbeteren. We blijven hieraan werken middels bijscholing. De bereikbaarheid van de praktijk kan nog verder worden verbeterd, en wij proberen dit onder andere door een grotere bezetting in de avonduren te hebben. Wij kijken daarbij ook naar waar wij nog meer eHealth zouden kunnen inzetten. Verder willen wij aan wat het samen beslissen betreft, in het huidige jaar verdere verbetering betrachten door intensivering van wekelijkse supervisies en intervisies. Wij zijn hiermee al bezig door in het soort bijscholingen nog meer aandacht te besteden aan de clientgerichte benadering waarin dit onderwerp een kernzaak is, namelijk behandelen doe je samen. Wat de mogelijkheid van het betrekken van familie of naasten aangaat zijn wij nog bezig om te zien hoe wij dit onderwerp kunnen verbeteren in het huidige jaar.

terug

 

 

bottom of page