top of page

Cliëntenervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Vertel ons wat u vindt!

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. 

Daarnaast stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. 

Op basis van de beoordelingen hebben wij bijvoorbeeld onze wachtruimte opnieuw ingericht. Een andere verbetering: behandelaren vragen nu standaard na de intake of de cliënt het ziet zitten de behandeling met die behandelaar in te gaan.

terug

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.   

 

De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders - omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan appels met appels vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.

Resultaten - Cliëntervaringen 2022

In 2022 (januari t/m december) vulden 160 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

 

Bejegening (1-5): 4,85

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,2

Samen beslissen (1-5): 4,8

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4,3

Uitvoering behandeling (1-5): 4,6

Rapportcijfer (0-10): 8,9

Onze score op bejegening is verbeterd ten opzichte van 2022 (4,85). We hebben hier dan ook veel in verbeterd; in processen, maar ook door bijvoorbeeld verdieping in behandeltechnieken.

Het komende jaar willen wij de bereikbaarheid verder verbeteren. We horen met name terug dat cliënten betere bereikbaarheid in de avonduren op prijs zouden stellen - hier willen we in 2023 invulling aan geven.

bottom of page