top of page

Gebruikte afkortingen:

- ACT: Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie

- BIG: Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

- DBC: diagnosebehandelingcombinatie

- EFT: Emotion Focussed Therapy

- EFTiN: Emotion Focussed Therapy instituut Nederland

- EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

- GZ: Gezondheidszorg

- ISEFT: International Society for Emotion Focussed Therapy

- LVE: Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen

- MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy

- NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

- Nvvh: Nederlandse vereniging voor hypnose

- NVVP: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde

  Psychologen & Psychotherapeuten

- NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

- PioG: Psycholoog in opleiding voor

  Gezondheidszorgpsycholoog

- PioP: (GZ) Psycholoog in opleiding voor Psychotherapeut

- RIBIZ: Registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de

  zorg

- ROEP: Regionaal Orgaan Eerstelijnspsychologen

- VCgP: Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie

- VGCT: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve

  Therapie

- VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- WAPEPC: World Association Person Centered Experiential  

  Psychotherapy and Counseling

bottom of page