top of page

Samenwerking

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

terug

Andere ggz-aanbieders

Onze samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

bottom of page