top of page

Kosten
 

Wat  zijn de kosten?

Wij hanteren de tarieven zoals die zijn afgesproken met elke afzonderlijke verzekeraar.

 

Vergoeding specialistische geestelijke gezondheidszorg (sggz) en basis - (bggz). 

De facturering van de behandeling gaat rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar. Let op u dient wel een eigen risico te betalen. Zie daarvoor de link hieronder naar de website van de rijksoverheid.

 

Klik op deze link voor een overzicht van veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in 2015 op de website van de RIJKSOVERHEID

 

 

Wilt u verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken? Klikt u dan op de link van www.zorgwijzer.nl 

 

NB Wij hebben contracten met bijna alle verzekeraars

Achmea

Vgz

Cz

Multizorg

DSW

De Friesland

Alle minuten die een behandelaar met u bezig is worden geschreven: face-to-face contact, telefoon, email, administratie, overleg met collega’s, beantwoorden van verzoeken om informatie etc.Dat begint al bij de intake, waarbij samen met u de geschiedenis van u en uw klachten wordt nagegaan om tot een behandeladvies te komen. Deze intake bestaat doorgaans uit twee sessies en een verslaglegging daarvan. Ook indien u tijdens of direct na de intake besluit niet aan een behandeling bij onze praktijk te beginnen wordt de bestede tijd bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Let wel: afspraken waar u niet verschenen bent of die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden rechtstreeks aan u in rekening gebracht en komen níet voor vergoeding in aanmerking (zie ook onze praktijkregels). 

 

De kosten worden berekend door de volgens de overheid voorgeschreven systematiek van de diagnosebehandelingcombinatie (DBC). De behandelaar krijgt tussen 1-200 minuten een vast bedrag, vanaf 201-400 en volgend vast bedrag, bij 401-800 weer een volgend bedrag, en zo verder. De kortdurende behandelingen lopen vaak van 0-250; 250-799 minuten.Langerdurende behandelingen van 0-799; 800-1800 minuten.Ondanks alle kritiek op dit systeem zullen wij het er voorlopig mee moeten doen. 

 

Rekeningen worden  aan het eind van de behandeling of na een jaar behandeling rechtstreeks naar  uw zorgverzekeraar gestuurd.

OZP-tarief (overig zorgproduct):

Voor niet verzekerde zorg hanteren wij het OZP-tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarief zelf-betalers:

Declaraties via een tarief zelf-betaler zijn niet mogelijk wanneer er contracten zijn afgesloten met de verzekeraar.

No-show tarief (bij afzeggen binnen één werkdag):

Bij afzeggingen binnen één werkdag, hanteren wij een no-show tarief van € 50,00

Terug

bottom of page