top of page

Aanvullende informatie

Op deze pagina kunt u de volgende aanvullende informatie raadplegen over onze praktijk. Onder andere welke informatie wordt uitgewisseld met partners (zoals de huisarts, paramedici, wijkteams en gespecialiseerde GGZ). Zie verder GGZ Nederland.
 

Veilige en gestandaardiseerde uitwisseling voor patiënten in de GGZ

Regeling VIPP GGZ gepubliceerd in Staatscourant op 29 oktober 2018.

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. 

Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen (medische) gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen.

Lees verder op de website van GGZ Nederland.

 

boven

bottom of page