top of page

Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Basis GGZ. We zijn zelfkritisch: we meten om te weten en te verbeteren. En we staan open voor uw feedback.

Keurmerk Basis GGZ

Psychologenpraktijk Bos en Lommer draagt het Keurmerk Basis GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk als ook de SGGZ.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als moment om onze dienstverlening te evalueren. 

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut is openbaar: Kwaliteitsstatuut (pdf). 

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

terug

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.  

Uw ervaringen

We hechten minstens zoveel waarde aan uw ervaringen. Hoe we die vragen, meten en gebruiken? En wat cliënten van ons vinden? Dat leest u bij de informatie over Cliëntervaringen

Registraties, bijscholing en intervisie

Onze psychologen en psychotherapeuten hebben na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en/of (Psychotherapeut) afgerond. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgen we bijscholing om onze kennis actueel te houden. We hebben intern intervisies en multidisciplinaire bijeenkomsten georganiseerd en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

bottom of page