top of page

Werkwijze

Voor bggz (kortdurende)- en ggz (langdurende) behandelingen

Samen met u geven we invulling aan de behandeling - van start tot afronding. eHealth-modules kunnen daarbij ondersteunen.

Waar gewenst kunnen we snel schakelen met andere collega's, professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen. We laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat we een stapje extra doen als het gaat om kwaliteit van zorg.

Een behandeling start met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag; we evalueren regelmatig.

Een behandeling start met het formuleren van een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen.

We werken actief samen met onder meer huisartsen en collega's.

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Basis GGZ. We zijn zelfkritisch en we staan open voor uw feedback.

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Een behandeling start met het formuleren van een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen

​U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. 

Om u de best mogelijke zorg te kunnen blijven geven zijn we altijd aan het reflecteren, leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart en verzamelen gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is, we hiervan leren.

bottom of page