top of page

Psychologisch Onderzoek

 

Bijlage psychologisch onderzoek-intakeprocedure. (pdf)

 

ROM

Binnen Psychologen Praktijk Bos en Lommer is psychologisch onderzoek, te weten ROM (Routine Outcome Monitoring), standaard onderdeel van de intakeprocedure en de behandeling. Dit betekent dat wij bij de intake (aan het begin van de behandeling) en aan het einde van de behandeling een of meerdere psychologische tests (vragenlijsten) bij u afnemen. Hierdoor wordt het resultaat van de behandeling meetbaar, c.q. wordt dat in een testverslag vastgelegd.
Dat testen verloopt digitaal, via Reflectum. Wij voeren uw bsn en e-mailadres in op een beveiligde site en u krijgt daar dan uw eigen persoonlijke toegang toe. Zij geven u vervolgens een e-mail waarin staat dat wij u bij hen hebben aangemeld en vragen u uw gegevens digitaal in te voeren. Vervolgens krijgen wij weer een melding als u uw gegevens hebt ingevoerd, wij zetten dan een of meerdere tests voor u klaar op deze site welke u kan invullen. Het programma scoort deze gegevens dan automatisch en maakt een testverslag, dat door u en door ons is in te zien. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en bovendien worden al uw testgegevens, incluis het verslag, op deze site voor u klaargezet, desgewenst kan u dat verslag uitprinten of opslaan op uw computer.


Zo kan uw therapeut met u verder in de intake deze testgegevens doornemen en bespreken. Tijdens de behandeling en na afloop van de behandeling mag u dezelfde test weer invullen en worden de resultaten vergeleken met de eerste keer. Ook hiervan wordt door de computer een verslag gemaakt, wat u weer kan uitprinten of opslaan[LK1] . Wij zullen dit verslag in uw dossier toevoegen, waardoor wij behalve uw en ons subjectieve oordeel over de behandeling ook concrete testgegevens over de behandeling hebben. De verzekeraar krijgt geen enkele inzage in uw gegevens. Wij kunnen als praktijk al deze testresultaten aan het einde van het jaar verwerken in een geanonimiseerd jaarverslag, waardoor wij ook onze gemeten “effectiviteit van behandeling” te weten komen.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

 

Het doel van uitgebreid psychologisch onderzoek is om op een betrouwbare manier informatie te verzamelen over uw functioneren. Op deze wijze proberen we uw klachten beter te begrijpen en advies te kunnen geven over een verdere behandeling. Het kan hierbij gaan om neuropsychologisch onderzoek waarbij de nadruk ligt op cognitieve klachten, zoals concentratie- en geheugenproblemen, persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek. Het psychologisch onderzoek begint met een gesprek waarin uw klachten en eigen wensen en vragen m.b.t. het onderzoek in kaart wordt gebracht. Soms wordt ook uw partner of een familielid gevraagd om over uw klachten te vertellen, natuurlijk enkel met uw toestemming. Vervolgens worden verschillende tests, vragenlijsten en interviews afgenomen. De duur van het onderzoek is per onderzoeksvraag verschillend en zal van tevoren met u besproken worden. Voor de testafname is het belangrijk dat u een eventuele (lees)bril of gehoorapparaat meeneemt. De testresultaten worden verwerkt in een psychologisch rapport. Na ongeveer twee a drie weken bespreekt de psycholoog de bevindingen met u en indien van toepassing met uw behandelaar. Uw partner of familielid kan hierbij ook aanwezig zijn.

 

 

boven

bottom of page