top of page

Emotion focussed therapie

Emotion‐Focussed Therapy (EFT) is een evidence‐based psychotherapeutische benadering

Als persoonsgerichte psychotherapeut en lid van de ISEFTben ik gespecialiseerd en opgeleid voor het geven van EFT behandelingen. Daarnaast erkend als supervisor-EFT.

 

EFT is een humanistische en proces experiëntiële psychotherapievorm. Is een integratie van de cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie en de 

gestalttherapie. En vindt onder meer haar theoretische basis in de nieuwe emotie-theorieën en dialectiek. Klachten zijn divers zoals angststoornissen, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsproblemen of stoornissen.


De basishouding in een EFT- therapie wordt gekenmerkt zich door de uitgesproken nadruk op het begrijpen en hanteren van de therapeutische

relatie, het belevingsproces van de cliënt en de authentieke aanwezigheid van de therapeut. Daarnaast wendt EFT specifieke methodieken aan om het gestolde cliëntproces te bewerken. Voorbeelden hiervan zijn focusing, lege stoel en twee stoelen methodiek, evocatief ontvouwen, 

gestaltexperimenten, …

 

EFT werd aanvankelijk ontwikkeld door Dr. Leslie Greenberg, in samenwerking met Dr. Robert Elliott en Dr. Laura Rice (voor individuele therapie) en Dr. Sue Johnson (voor partner relatie therapie, Emotionally-Focussed Therapy). 


EFT is sinds kort ook erkend door de American Psychological Association als evidence-based voor depressie en relatieproblemen. 

Daarnaast wordt deze richting als veelbelovend gezien voor tal van andere problemen (bron: apanta.nl, eftin.nl en fms.be)

 

Wat is een emotie?

Emoties kan je zien als automatische inschattingen van 'the Brain of van the Mind' van situaties, met betrekking tot het eigen welbevinden, bescherming etc. In oorsprong dus adaptief of passend bij de situatie maar soms ook helemaal niet passend en bovendien belastend.

Wil je meer weten over deze zienswijze volg dan deze link voor uitleg over EFT door Dr. Leslie Greenberg zelf.

 

Waarom focussen op emoties ?

Onderstaande Youtube video van de Noorse vereninging van cliëntgerichte psychotherapeuten geeft hier een duidelijke uitleg over.

 

Hieronder een klein verhaaltje over zelfbekritiseren 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een klein verhaaltje over angst bij kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boven

                                                                                    

bottom of page