top of page

Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie

 

De Herberg (pdf)
 

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen door bezoekers van onze website. Heeft u nog andere vragen mail of bel ons gerust.

 

- Wat is Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie (MBCT) 

- Wat is aandachtsgerichtheid

- Twee componenten van aandachtsgerichtheid

- Aandachtsgerichtheid leren

- Verrijking van de cognitieve gedragstherapie

- Aandachtsgerichte therapie in onze praktijk

- Vergoeding

- Links naar websites

 

Wat is Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie?

Cognitieve therapie is, om het in eenvoudige woorden te zeggen, het veranderen van ' vastgeroeste ideeën en opvattingen' - waarvan we ons meestal niet zo bewust zijn -, waarmee wij onszelf ziek en ongelukkig maken of houden.

 

Aandachtsgerichte cognitieve therapie is de Nederlandse vertaling voor de Amerikaanse therapievorm mindfulness based cognitive therapy (MBCT). Karakteriserend voor het ontwikkelen van aandachtsgerichtheid (volle aandacht) is het vergroten van opmerkzaamheid en oplettendheid in plaats van onze neiging automatisch te reageren in diverse situaties.

 

Aandachtsgerichtheid versus controle 

Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover negatieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Meestal ondernemen we, zonder dat op te merken, automatische actieve pogingen om die nare innerlijke ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten. Deze pogingen werken vaak contraproductief.Dit is bij veel psychische problemen het geval, vooral bij meer chronische klachten (kwestbaarheid voor depressie) en bij stoornissen waarbij het controle willen houden een groot deel van het probleem vormt.

 

Twee componenten van aandachtsgerichtheid

Aandachtsgerichtheid richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie van dat wat wij eerder niet wilden of konden accepteren.

 

Aandachtsgerichtheid heeft twee componenten:

- De aandacht wordt gericht op de onmiddellijke ervaring en het herkennen van wat er binnenin ons afspeelt in het hier en nu.

- De tweede is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddelijk een waardeoordeel over te geven en zonder er iets aan te willen veranderen.

 

Aandachtsgerichtheid leren

Aandachtsgerichtheid, zoals hierboven beschreven, kan worden aangeleerd. Traditioneel worden hiervoor een aantal technieken gebruikt die ontleend zijn aan inzichtmeditatie-oefeningen. De meest gebruikte methoden zijn de bodyscan-meditatie, meditatie gericht op de ademhaling, keuzevrije meditatie en het met aandacht uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Centraal in deze oefeningen staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen en loslaten.

 

Verrijking van de cognitieve gedragstherapie

MBCT is een zinvolle toevoeging aan het repertoire van de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen. Het is immers bekend dat ondanks deskundige behandeling een grote groep patiënten niet volledig geneest, klachten behoudt, of een grote kans op terugval heeft. Een aanpak gericht op acceptatie is een verrijking van de bestaande, op verandering gerichte methoden. Deze aanpak heeft dikwijls het paradoxale effect dat pas, of juist, dan veranderingen plaats vinden.Bovendien biedt het handvaten aan patiënten in het leren omgaan met (chronische) klachten en met een blijvende kwetsbaarheid.

 

Aandachtsgerichte therapie in onze praktijk

In onze psychologenpraktijk bieden wij deze therapie aan door het hele jaar, zowel in de middag als in de avond. De Therapie heeft 8 bijeenkomsten van 2 uur (plus een terug-kom-sessie) waarin de meditatietechniek en beginselen van Aandachtsgerichtheid kunnen worden eigen gemaakt. Tijdens deze training worden theorie, meditatie- en bewegingsoefeningen afgewisseld.

 

Vergoeding aandachtsgerichte therapie

Vanaf 2014 wordt de mindfulness training niet meer door alle verzekeraars vergoed. U kunt dit nagaan in uw polis.

Wat is aandachtsgerichtheid, bron: www.mbcttrainingen.nl

 

Links

bottom of page