top of page

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen gericht op het verminderen of hanteerbaar maken van psychische klachten.
 
Psychotherapie wordt toegepast bij de behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsproblemen of stoornissen.
 
Psychotherapie is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek en vaak persoonlijkheidsproblematiek.
 
Bij inzichtgevende psychotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van de therapeutische relatie in de behandeling. Voor meer informatie zie de website van de NVP (link) en moeilijke mensen (link) voor meer informatie per psychotherapeutische behandeling. 
 
 
Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen door bezoekers van onze website die in de loop van de tijd aan ons zijn gesteld. Heeft u nog andere vragen mail of bel ons gerust.

 

- Wat is psychotherapie

- Wat is een psychotherapeut

- Wat zijn de kosten van psychotherapeutische hulp

 

Wat is psychotherapie? 

Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die kan helpen als mensen psychische klachten of problemen hebben die zij niet zelf kunnen oplossen.Psychotherapie heeft tot doel de klachten of problemen te verminderen of beter hanteerbaar te maken.Psychotherapie hoeft niet altijd zo kortdurend te zijn als eerstelijnspsychologische hulp en ook niet noodzakelijk rechtstreeks gericht te zijn op de klachten, maar bijvoorbeeld op het verwerken van nare en pijnlijke ervaringen of te helpen om zaken anders te beoordelen of te ervaren.Zie voor multidisciplinaire richtlijnen: https://www.ggzstandaarden.nl

 

Wat is een psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft na zijn universitaire opleiding een post-master beroepspleiding psychotherapie gevolgd, die minstens vier jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk en supervisie door ervaren psychotherapeuten.

 

Hoe herken je een (BIG)psychotherapeut? 

De beroepstitel 'psychotherapeut' is wettelijk beschermd en mag alleen worden gevoerd door hen die zijn ingeschreven in het BIG-register. Beroepsverenigingen als de NVP en de NVVP stellen deze registratie als voorwaarde voor het lidmaatschap.

 

Vergoeding Psychotherapie:

Per 1 januari 2008 is de vergoeding van psychotherapie opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Per 1 januari 2014 wordt voor vergoeding psychotherapie onderscheid gemaakt tussen speciallistische ggz (sggz)en basis ggz (bggz). Wij zijn momenteel doende om passende zorg in beide sectoren bij de verschillende verzekeraars in te kopen. Zodra hun beleid duidelijk is zullen wij hieromtrent nadere informatie verstrekken. Veel contractering verloopt op dit moment op individuele contracten van de hoofdbehandelaars die voor eigen rekening en risico werken. Bij die verzekeraars die wel groepscontracten aangaan zullen we op voor hen passende wijze gaan contracteren.

 

De psychotherapeut regelt de vergoeding zelf via het regionale zorgkantoor. Om de psychotherapeutische behandeling vergoed te krijgen moet u een verwijzing voor psychotherapie overleggen van uw huisarts, medisch specialist, instelling of bedrijfsarts.

 

Eigen bijdrage behandelingen tweedelijns ggz

Voor de behandeling of diagnostiek in de tweedelijns-ggz geldt geen eigen bijdrage sinds 2013, wel een eigen risico.

 

Afzeggen binnen één werkdag

Let op: indien u niet op tijd afzegt voor een sessie, dat is binnen één werkdag, worden de kosten van die sessie in rekening gebracht. De reden voor het te laat afmelden of niet verschijnen doet daarbij niet terzake. In uitzonderlijke gevallen kan de behandelaar coulancehalve besluiten het verzuim niet in rekening te brengen.

bottom of page