top of page

Mentaliserende/structurerende psychotherapie groep

Voorlichting voor cliënten en doorverwijzers over de startende psychotherapiegroep

Voor wie?

Herken je je in een van de volgende situatie problemen?

 • Je ervaart negatieve interacties met anderen, zoals conflicten, angsten, ruzies, enz.

 • Je merkt bij jezelf dat je tegen dingen aan loopt in de interactie met anderen

 • Je vindt het moeilijk vertrouwen in anderen te hebben en je kwetsbaar op te stellen

 • Je niet goed met kwetsbaarheid uit de voeten kunt en je dit liever uit de weg gaat

 • Dat je relaties ingewikkeld vindt, dat je je niet begrepen, of vaak afgewezen voelt

 • Dat je soms wordt overvallen door heftige gevoelens in het contact met anderen, en deze niet makkelijk kan plaatsen of hanteren, zoals boosheid, verdriet of onzekerheid

 • Je hebt moeite om je afhankelijk van een ander op te stellen, omdat je vreest dat je daarmee je zelfstandigheid zou kunnen verliezen of jezelf in de ander verliest

 • Je hebt moeite om voor jezelf op te komen uit angst de relatie met de ander te verspelen

 

Groepsdoel

 • Stabielere relaties en stabieler zelfbeeld

 • Meer vat krijgen op eigen gevoelens en die beter kunnen plaatsen en  hanteren

 • Je makkelijker in de ander kunnen verplaatsen en minder voor de ander te ‘denken’

 • Jezelf en de ander meer durven (be)vragen

 • Meer stil te kunnen staan bij jezelf en bij de ander

 

Groepstaak:

N.a. v. ingebrachte thema’s gaan de groepsleden middels vrije interactie eigen ervaringen en belevenissen met elkaar delen en feedback op elkaar geven

 

Vormgeving:

Gesloten groep, wekelijks bijeenkomsten van 1,5 uur, elke donderdagavond vanaf maart 2019, in principe tot en met september (met een vakantiestop van een maand in augustus), leeftijd 25-50, mannen én vrouwen

Evaluatie individuele en groepsdoelen

Begin-, half-termijn-, en eindmeting

bottom of page