top of page

Kortdurende Zorg

 

Psychologen Praktijk Bos en Lommer biedt naast psychotherapie tevens kortdurende psychologische zorg in de Basis GGZ (BGGZ).

 

In de basis ggz worden lichte tot matig ernstige stoornissen behandeld. Na de intake wordt besproken of de klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel, Intensief of Chronisch.

 

Het totaal aantal consulten varieert hierbij van 2 tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van je klachten.

 

Constateren we in de diagnostiekfase dat je niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt je terugverwezen naar de huisarts of overleggen we met je huisarts.

 

Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ (binnen of buiten de praktijk) nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

bottom of page