Psychologenpraktijk Bos en Lommer

 

 

Walter Brania

psychotherapeut,

klinisch psycholoog

praktijkhouder

specialisatie cognitief gedragstherapeut

 

werktalen: Nederlands, Duits, Engels

email: walter.brania@psychologeninamsterdamwest.nl

 

In 1984 was Walter Brania de oprichter van de Psychologenpraktijk Bos en Lommer, 

Brania geeft individuele- en partnerrelatietherapieën, gezins- en groepstherapieën. Zowel met adolescenten, volwassenen als met oudere cliënten.

De cognitieve aandachtgerichte therapie is zijn voorkeursmethode geworden. 

Deze past hij individueel toe, de zogeheten mindfulness based cognitive therapy (MBCT), met inbegrip van de ‘exposure-variant’ daarvan: een mindful, direct ervaren in het lichaam van ademhaling, emoties, cognities en beelden. 

Ook heeft hij samen met collega Robert Kloek (suyl) inmiddels ruim 8 jaar ervaring met mindfulness groepen, zowel de basistraining als de vervolggroepstherapie. Dit laatste is zo weinig mogelijk verbaal en zoveel mogelijk ervaringsgericht. 

Ook mindful yoga, loopmeditatie, stiltedagen en mindful nonverbale expressie wordt daarbij in deze totaalaanpak geïntegreerd.

 

Terug

Casper Koene

gezondheidszorgpsycholoog,

psychotherapeut,

praktijkopleider
 

werktalen: Nederlands, Duits, Engels

email: casper.koene@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Motto: Het goede leven is een proces en niet een toestand. Het is een richting en geen bestemming. Carl Rogers: ‘On Becoming a Person’, 1961
 

Werkzaamheden

Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek.

In het bijzonder het omgaan met rouw, identiteits- en existentiële problematiek spreekt mij erg aan. Dat gaat dan dikwijls in een wat langer durende, individuele psychotherapie met de cliëntgerichte oriëntatie als vertrekpunt. Het werken met hypnose vind ik nog steeds een inspirerende toevoeging aan mijn therapeutisch arsenaal. 

Naast mijn werkzaamheden als psychotherapeut ben ik als praktijkopleider verantwoordelijk voor de begeleiding binnen de praktijk van de collega’s die de post-master beroepsopleiding volgen die leidt tot de wettelijke kwalificatie als gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut.

 

Achtergrond en werkervaring

In 1971 voltooide ik mijn studie klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Ik ben werkzaam geweest in de sociale werkvoorziening, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en verbonden geweest aan een psychiatrisch poliklinisch centrum.

Nadien was ik zelfstandig gevestigd als eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut en heb ik mij vervolgens in 2004 aangesloten bij de Psychologen Praktijk Bos en Lommer. Naast eerder genoemde werkzaamheden adviseer ik binnen en buiten onze praktijk in kwesties van de beroepsethiek.

In mijn woonplaats Brussel ben ik verbonden aan CITHE international therapy centre.

 

Zie voor meer informatie mijn LinkedIn pagina: http://www.linkedin.com/pub/casper-koene/8/92a/8ab

 

Terug

Ralph de Vries

psychotherapeut

 

werktalen: Nederlands, Engels

email: rralphdevries@hotmail.com

 

Werkzaamheden

Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar het behandelen van identiteits-, persoonlijkheids- en levensfaseproblematiek, meestal door middel van langdurend cliëntgerichte of psychoanalytische psychotherapie. Ook heb ik veel affiniteit met het behandelen van rouwproblematiek door middel van hypnose en problematiek in de traumaverwerking door middel van EMDR. Ik heb mij daarbij de afgelopen tijd verdiept in de partner en relatietherapie. In 2012 en 2013 heb ik samen met Karin Mydosh een psychodynamische groepspsychotherapie geleid.
 

Achtergrond en werkervaring

In 2009 studeerde ik af na mijn opleiding Sociale en Klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij de Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam, waar ik vervolgens nog een jaar werkzaam ben geweest als basispsycholoog. Ik deed hier psychodiagnostisch onderzoek, schreef psychologische testrapporten, voerde psychotherapeutische behandelingen uit. Sinds maart 2010 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Bos en Lommer als psychotherapeut in opleiding. In het voorjaar van 2014 zal ik mijn opleiding tot psychotherapeut afronden.

 

Terug

Wyteke Versluis

gezondheidszorgpsycholoog,

 

werktalen: Nederlands

email: wyteke.versluis@psychologeninamsterdamwest.nl

 

 

Vanaf 2010 is Wyteke Versluis als freelance gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij de praktijk.


Versluis doet zowel klachtgerichte als persoonsgerichte behandelingen bij adolescenten en volwassenen met uiteenlopende problematiek. Haar voorkeur gaat daarbij uit naar thema’s als identiteit,  levensfaseproblematiek, negatief zelfbeeld en autonomie. Ook heeft zij affiniteit met rouw en trauma. Versluis is opgeleid als EMDR-therapeut en zij vind dit een zeer effectieve en boeiende behandelmethode waar zij graag mee werkt. Naast behandelingen doet zij graag psychodiagnostisch onderzoek van de persoonlijkheidsorganisatie.

 

Eerdere werkervaring

Na haar afstuderen is Wyteke Versluis werkzaam geweest in een ggz/re-integratiebureau (Top-Care Health Services) te Maastricht, waar zij veel ervaring heeft opgedaan met werk gerelateerde klachten. Later is zij gaan werken bij GGZ Dijk en Duin te IJmuiden waar zij generalistisch heeft leren werken. Naast diagnostische werkzaamheden heeft zij veel ervaring opgedaan met het zowel klachtgericht als persoonsgericht behandelen van uiteenlopende problematiek.

 

Terug

Joke Vroegindeweij

psychotherapeut

werktalen: Nederlands

email: joke.vroegindeweij@psychologeninamsterdamwest.nl

 

 

 

Mijn manier van contact maken in mijn werk staat in het teken van mogelijkheden, optimisme, betrokkenheid en eerlijkheid zonder oordeel. Ik ben van mening dat uitgaan van kracht en potentie meer ruimte schept dan louter kijken naar problemen of klachten. Door oorzaken buiten ons om neemt het leven vaak een wending zonder dat wij daar verantwoordelijk voor zijn. Toch voelen we ons vaak schuldig of schamen we ons. Ik heb in mijn werk gezien dat vooral deze twee gevoelens bepalend kunnen zijn voor keuzes die we wel of niet maken. En dat de kwaliteit van leven door onze (negatieve) manier van denken wordt gekleurd.
 

Naast gesprekken die inzicht kunnen geven in het ontstaan van klachten ben ik dus ook voorstander van cognitieve gedragstherapie. Dit betekent dat ook het denken en het waarnemen van gebeurtenissen wordt besproken en eventueel uitgedaagd. De vraag die dan gesteld wordt : “ Is het waar wat u denkt ? ”, is voor mij een belangrijke richtlijn. Eerst het verwerven van inzicht in het ontstaan van waarom iemand is vastgelopen, om vervolgens te zoeken naar een zo goed mogelijk op maat aansluitende behandeling, is een uitdaging die ik graag aanga. 
 

Ik ben op latere leeftijd psychologie gaan studeren. Ik heb gewerkt bij Interapy, waar ik online E- health behandelaar was. De trauma-, paniek-,  depressie- en burnoutbehandelingen, die ik  via de computer gaf,  waren  mijn specialisme.  De laatste jaren heb ik met veel plezier therapie gegeven bij een eerstelijns psychologenpraktijk in Amsterdam. 

 

Terug

 
louise.van.de.poll_edited.jpg

Louise van de Poll

psycholoog

werktalen: Nederlands

email: louise.vandepoll@psychologeninamsterdamwest.nl

Werkzaamheden:

Sinds september 2019 ben ik als basispsycholoog werkzaam bij de praktijk. Ik houd mij bezig met het uitvoeren van kortdurende behandelingen (BGGZ) aan volwassenen, jeugd en kinderen. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden uit het afnemen van intakes voor de BGGZ en SGGZ.

 

Achtergrond en werkervaring

Na mijn master Orthopedagogiek in 2013 te hebben afgerond aan de Universiteit Utrecht, ben ik begonnen met werken bij het Regionaal Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie (RID). Als dyslexiebehandelaar was ik bij het RID verantwoordelijk voor diverse dyslexie-behandeltrajecten. Ik gaf geprotocolleerde individuele behandelingen aan kinderen met ernstige dyslexie. Ook vervulde ik bij het RID de functie van schooladviseur, omvattende het voorlichten en adviseren van ouders, basisscholen en schoolbesturen op het gebied van dyslexie- en dyscalculiezorg.

Terug

Foto_Rik_ZW.jpg

Rik Janssen

psycholoog

werktalen: Nederlands

email: rik.janssen@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Werkzaamheden:

Sinds juni 2020 werk ik als basispsycholoog bij de praktijk Bos en Lommer, waar ik intakes en behandeling doe met volwassenen. 

Daarnaast wordt ik opgeleid in het geven van Cognitieve Gedragstherapie. Ik hoop mensen praktische werktuigen mee te geven om hun eigen gedachten en gevoelens beter te kunnen begrijpen. 

Ik werk graag met angst-, en stemmingsgerelateerde problematiek, kortdurende behandelingen (BasisGGZ). Daarbij heb ik ervaring op het gebied van verslaving en Post Traumatische Stress Stoornis.

 

Achtergrond en werkervaring:

In het kader van onderzoek werk ik bij Jellinek met mensen met PTSS en verslaving. Daar monitor ik hun klachten d.m.v. psychodiagnostiek vóór, tijdens en na de behandelingen. Het geeft me veel voldoening om te ervaren dat complexe problematiek in vele gevallen volledig kan genezen, met de juiste behandeling. Ik kom uit Amsterdam en heb mijn diploma Psychologie aan de UvA behaald in 2018.  

Terug

 
emma foto.jpg

Emma van Damme

secretaresse, bureaumanager

 

Werkzaamheden:

Mijn werkzaamheden omvatten alle taken die bij het secretariaat en binnen het management vallen.

Ik zorg voor de afwikkeling van binnengekomen berichten, aanmeldingen, verwijsbrieven, het maken/verzetten van afspraken, de intakecoördinatie en facilitaire zaken.

Daarnaast ben ik als manager verantwoordelijk voor verschillende administratieve en financiële taken. Ik beantwoord verschillende administratieve vragen met betrekking tot; de vergoeding vanuit de verzekeraars, behandelmogelijkheden, zorgnota’s, verwijzingen, privacy, en dergelijke.

 

Achtergrond en werkervaring:

Ik ben afgestudeerd als Sociaal pedagogisch werkster, aangevuld met HBO pedagogiek en afgestudeerd als manager zorg en welzijn. Naast de administratieve taken is het verwelkomen van mensen, service bieden en de sociale kant van deze functie waar ik me graag voor inzet.

 

Terug

 

Liesbeth Berris

secretaresse

 

Werkzaamheden;

Ik ben secretaresse van de praktijk. Ik draag zorg voor de afwikkeling van binnengekomen aanmeldingen, verwijsbrieven, intake-afspraken en berichten voor de verschillende therapeuten vallen onder mijn verantwoordelijkheid. 

Achtergrond en werkervaring:

Na mijn opleiding Docent Tekenen en Handvaardigheid afgerond te hebben, ben ik werkzaam geraakt in de BSO. Mijn interesse ligt in het contact met mensen en hun functioneren.  

Het verwelkomen van mensen, service bieden en de sociale kant van deze functie sprak mij direct aan.

 

Terug