Psychologenpraktijk aan de Slotermeerlaan

 

 

 

 

Robert Kloek

gezondheidszorgpsycholoog,

psychotherapeut, supervisor,

praktijkhouder,

specialisatie emotiegerichte therapie

 

werktalen: Nederlands, Engels
email: robert.kloek@psychologeninamsterdamwest.nl

 

 

 
Foto Robert 2019 kopie_edited.jpg

Werkzaamheden

Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek. Overwegend langer durende therapie bij uiteenlopende klachten zoals angst, identiteitsproblemen, somberheid, moeilijk kunnen voelen, problemen met het leggen van contact. Ook persoonlijkheidsproblematiek, borderline en existentiële problematiek behoren tot het spectrum dat ik behandel.

Daarnaast heb ik affiniteit met het begeleiden en coachen van mensen met levensfaseproblematiek, en zij die werkzaam zijn in de kunsten en sport.

Als supervisor Clientgerichte Experientiele Psychotherapie en Emotiegerichte Therapie (EFT) hanteer ik een persoonsgerichte en ervaringsgerichte manier van werken, met de focus op het ervaren in het hier en nu. Ik werk voornamelijk in individuele therapieën. Verder ben ik bekend met mindfulness based cognitive therapy (MBCT), en kortdurende psychodynamische groepspsychotherapie. 

Naast mijn werkzaamheden als psychotherapeut vorm ik samen met Walter Brania en Bram Pieters de directie van de praktijk.
 

Achtergrond en werkervaring

Na een loopbaan als musicus/docent ben ik na het behalen van mijn master klinische psychologie aan de UvA als basispsycholoog gestart bij de Psychologenpraktijk Bos en Lommer. Kort daarna trad ik tevens in dienst bij het Mentrum op de afdeling Centrum voor Psychotherapie. Daar was ik werkzaam in de functie van co-therapeut binnen het fulltime programma voor de behandeling van persoonlijkheidstoornissen, met name borderline problematiek.
 

Zie voor meer informatie mijn LinkedIn pagina: http://nl.linkedin.com/in/robertkloek

 

Terug

Casper Koene

gezondheidszorgpsycholoog,

psychotherapeut,

praktijkopleider
 

werktalen: Nederlands, Duits, Engels

email: casper.koene@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Motto: Het goede leven is een proces en niet een toestand. Het is een richting en geen bestemming. Carl Rogers: ‘On Becoming a Person’, 1961
 

Werkzaamheden

Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek.

In het bijzonder het omgaan met rouw, identiteits- en existentiële problematiek spreekt mij erg aan. Dat gaat dan dikwijls in een wat langer durende, individuele psychotherapie met de cliëntgerichte oriëntatie als vertrekpunt. Het werken met hypnose vind ik nog steeds een inspirerende toevoeging aan mijn therapeutisch arsenaal. 

Naast mijn werkzaamheden als psychotherapeut ben ik als praktijkopleider verantwoordelijk voor de begeleiding binnen de praktijk van de collega’s die de post-master beroepsopleiding volgen die leidt tot de wettelijke kwalificatie als gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut.

 

Achtergrond en werkervaring

In 1971 voltooide ik mijn studie klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Ik ben werkzaam geweest in de sociale werkvoorziening, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en verbonden geweest aan een psychiatrisch poliklinisch centrum.

Nadien was ik zelfstandig gevestigd als eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut en heb ik mij vervolgens in 2004 aangesloten bij de Psychologen Praktijk Bos en Lommer. Naast eerder genoemde werkzaamheden adviseer ik binnen en buiten onze praktijk in kwesties van de beroepsethiek.

In mijn woonplaats Brussel ben ik verbonden aan CITHE international therapy centre.

 

Zie voor meer informatie mijn LinkedIn pagina: http://www.linkedin.com/pub/casper-koene/8/92a/8ab

 

Terug

 

Jochem Kloek

GZ-psycholoog

werktalen: Nederlands

email: Jochem.kloek@psychologeninamsterdamwest.nl

Werkzaamheden:

Sinds januari 2018 werk ik als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij deze praktijk. Ik werk klachtgericht en vind het daarbij belangrijk dat er een goede relatie bestaat tussen cliënt en therapeut, zodat er samen succesvol naar de doelen van de cliënt toegewerkt kan worden. Naast behandeling doe ik eveneens aan psychodiagnostiek, waarbij ik met name geïnteresseerd ben in het verklarende element hiervan.

 

Achtergrond en werkervaring:

Na mijn master Gezondheidszorgpsychologie aan de UvA heb ik een tijd als Praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk gewerkt, waar ik ervaringen opdeed over de diversiteit van psychische klachten en passende behandeling. Verder ben ik in 2017 een basiscursus Cognitieve Gedragstherapie begonnen, waar ik o.a. geleerd heb geprotocolleerd te werken. Mijn visie over behandeling betreft dat cliënten zichzelf het beste kennen en weten waar zij behoefte aan hebben. In een goede behandeling wordt dit samen met de therapeut geëxploreerd en wordt er geoefend in een veilig klimaat. 

  

Terug

 

Michelle Becking

psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog

werktalen: Nederlands, Engels. Spaans

email: michelle.becking@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Werkzaamheden:

Mijn werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van kortdurende behandeltrajecten (Basis-GGZ) en langdurige trajecten (Specialistische-GGZ). Daarnaast ben ik ook werkzaam als POH-GGZ (praktijk ondersteuner) binnen de 1e lijn in een huisartsenpraktijk.

Mijn vorm van therapie geven is inzicht-gevend, cliëntgericht en emotie gericht. Ik kijk verder dan alleen het behandelen van de klachten en zet me in om een groeiproces te bevorderen waarin men kracht haalt uit zijn emoties.

 

Achtergrond en werkervaring:

Na mijn Master in Klinische Psychologie ben ik mijn carrière begonnen bij Apanta GZ-instelling waar ik diagnostiek (autisme en persoonlijkheidsonderzoeken) en kortdurende behandelingen uitvoerde. Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd om mijn expertise te vergroten zoals de ‘Basis en voortgezette opleiding Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie’, ‘Emotion Focused Therapie (EFT) ‘ en ‘Masterclass Focussing’.

 

Bij mij staan de behoefte en wensen van cliënten voorop en staat de belevingswereld van cliënten centraal. 

 

Terug

 

Sabine Weijland

psycholoog

werktalen: Nederlands, Engels. 

email: sabine.weijland@psychologeninamsterdamwest.nl

Foto Sabine Weijland.jpg

Werkzaamheden

Bij de praktijk werk ik vanaf begin 2019 als basispsycholoog op de locatie Van Kingsbergenstraat. Daarnaast ben ik ook werkzaam als praktijkondersteuner GGZ in de 1e lijn bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Mijn aanpak bestaat uit cliëntgerichte behandelingen bij adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek. Afhankelijk van de aangemelde problematiek pas ik zowel cognitief gedragstherapie als elementen uit mindfulness toe.

 

Achtergrond en werkervaring

Na mijn master Klinische Neuropsychologie in 2016 te hebben afgerond aan de UvA, heb ik ervaring kunnen doen in het begeleiden van vluchtelingen en daarbij een ‘empowerment' cursus opgezet. Daarna ben ik gaan werken bij een vrijgevestigde praktijk in Amsterdam, waar ik bekend ben geraakt met kortdurende behandelingen (BGGZ) voor angst - en depressieve klachten, chronische pijnklachten en negatief zelfbeeld. 

Terug

foto caitlin zw.png

Caitlin O'Toole

psycholoog

werktalen: Nederlands, Engels

email: caitlin.otoole@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Werkzaamheden:

In juni 2020 ben ik begonnen als basispsycholoog bij deze praktijk. Mijn werkzaamheden bestaan uit  het geven van BGGZ behandelingen aan volwassenen en het afnemen van intakes voor de BGGZ en SGGZ. Tevens zal ik mij verder gaan ontwikkelen in de cognitieve gedragstherapie. 

In 2020 heb ik mijn master klinische psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Achtergrond en werkervaring:

Ik heb stage gelopen op een dagkliniek van een ziekenhuis. Hier werd groepstherapie gegeven aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb hier ervaring opgedaan met schematherapie en hier is ook mijn interesse voor deze doelgroep en therapievorm gegroeid. Tijdens mijn studie psychologie ben ik als vrijwilliger werkzaam geweest in de crisislijn van 113 zelfmoordpreventie. In 2018 ben ik begonnen te werken als begeleider bij Ons Tweede Thuis, een woon en werkinstelling voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijk beperking. Hier werk ik nog steeds met heel veel plezier. 

Terug

Foto Iza Leeuwin.jpg

Iza Leeuwin

psycholoog

werktalen: Nederlands, Engels

email: iza.leeuwin@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Werkzaamheden

Binnen de praktijk geef ik behandeling aan kinderen, adolescenten en volwassenen. De werkwijze die ik hanteer is het aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, om op die manier een behandeling te kunnen bieden waarin de cliënt zich daadwerkelijk gezien en gedragen voelt als uniek persoon. Door aandacht te hebben voor de moeilijkheden en daarnaast ook momenten van lichtheid te laten ervaren hoop ik de cliënt een fijne, vertrouwde omgeving te bieden. Met behulp van cognitieve gedragstherapie gaan de cliënt en ik samen op zoek naar nieuwe manieren om oude gewoontes te doorbreken. Daarnaast biedt ik cliënten mogelijkheid tot meer ervaringsgerichte therapie waarbij bewustzijn en aandacht een rol spelen, zoals bij ‘mindfulness'.

 

Achtergrond en ervaring

In 2019 ben ik afgestudeerd aan de UvA, richting Klinische Ontwikkelingspsychologie. Vanuit mijn stage heb ik als psycholoog en trainer gewerkt op een re-integratietraject voor adolescenten. Daarna heb ik gewerkt bij de jeugdbescherming met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in onveilige thuissituaties. Afgelopen jaar heb ik mij laten bijscholen in Cognitieve Gedragstherapie en momenteel volg ik een opleiding tot stembevrijder, omdat ik vind dat ieders échte stem vaker mag worden gehoord.

Terug

 
emma foto.jpg

Emma van Damme

secretaresse, bureaumanager

 

email: secretariaat@psychologeninamsterdamwest.nl

 

Werkzaamheden:

Mijn werkzaamheden omvatten alle taken die bij het secretariaat en binnen het management vallen.

Ik zorg voor de afwikkeling van binnengekomen berichten, aanmeldingen, verwijsbrieven, het maken/verzetten van afspraken, de intakecoördinatie en facilitaire zaken.

Daarnaast ben ik als manager verantwoordelijk voor verschillende administratieve en financiële taken. Ik beantwoord verschillende administratieve vragen met betrekking tot; de vergoeding vanuit de verzekeraars, behandelmogelijkheden, zorgnota’s, verwijzingen, privacy, en dergelijke.

 

Achtergrond en werkervaring:

Ik ben afgestudeerd als Sociaal pedagogisch werkster, aangevuld met HBO pedagogiek en afgestudeerd als manager zorg en welzijn. Naast de administratieve taken is het verwelkomen van mensen, service bieden en de sociale kant van deze functie waar ik me graag voor inzet.

Terug

 

Liesbeth Berris

secretaresse

 

Werkzaamheden;

Ik ben secretaresse van de praktijk. Ik draag zorg voor de afwikkeling van binnengekomen aanmeldingen, verwijsbrieven, intake-afspraken en berichten voor de verschillende therapeuten vallen onder mijn verantwoordelijkheid. 


 

Achtergrond en werkervaring:

Na mijn opleiding Docent Tekenen en Handvaardigheid afgerond te hebben, ben ik werkzaam geraakt in de BSO. Mijn interesse ligt in het contact met mensen en hun functioneren.  

Het verwelkomen van mensen, service bieden en de sociale kant van deze functie sprak mij direct aan.

Terug