top of page

Psychologenpraktijk aan de Slotermeerlaan

 

 

 

 

Robert Kloek

gezondheidszorgpsycholoog,

psychotherapeut, supervisor,

leertherapeut en praktijkhouder,

specialisatie emotiegerichte therapie

 

werktalen: Nederlands, Engels
email: robert.kloek@psychologeninamsterdamwest.nl

 

 

Robert
Foto Robert 2019 kopie_edited.jpg

Werkzaamheden

Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek. Overwegend langer durende therapie bij uiteenlopende klachten zoals angst, identiteitsproblemen, somberheid, moeilijk kunnen voelen, problemen met het leggen van contact. Ook persoonlijkheidsproblematiek, borderline en existentiële problematiek behoren tot het spectrum dat ik behandel.

Daarnaast heb ik affiniteit met het begeleiden en coachen van mensen met levensfaseproblematiek, en zij die werkzaam zijn in de kunsten en sport.

Als supervisor Clientgerichte Experientiele Psychotherapie en Emotiegerichte Therapie (EFT) en leertherapeut, hanteer ik een persoonsgerichte en ervaringsgerichte manier van werken, met de focus op het ervaren in het hier en nu. Ik werk voornamelijk in individuele therapieën. Verder ben ik bekend met mindfulness based cognitive therapy (MBCT), en kortdurende psychodynamische groepspsychotherapie. 

Naast mijn werkzaamheden als psychotherapeut vorm ik samen met Walter Brania en Bram Pieters de directie van de praktijk.
 

Achtergrond en werkervaring

Na een loopbaan als musicus/docent ben ik na het behalen van mijn master klinische psychologie aan de UvA als basispsycholoog gestart bij de Psychologenpraktijk Bos en Lommer. Kort daarna trad ik tevens in dienst bij het Mentrum op de afdeling Centrum voor Psychotherapie. Daar was ik werkzaam in de functie van co-therapeut binnen het fulltime programma voor de behandeling van persoonlijkheidstoornissen, met name borderline problematiek.
 

Zie voor meer informatie mijn LinkedIn pagina: http://nl.linkedin.com/in/robertkloek

 

Terug

Casper Koene

gezondheidszorgpsycholoog,

psychotherapeut,

praktijkopleider
 

werktalen: Nederlands, Duits, Engels

email: casper.koene@psychologeninamsterdamwest.nl

Casper

Motto: Het goede leven is een proces en niet een toestand. Het is een richting en geen bestemming. Carl Rogers: ‘On Becoming a Person’, 1961
 

Werkzaamheden

Ik behandel adolescenten, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problematiek.

In het bijzonder het omgaan met rouw, identiteits- en existentiële problematiek spreekt mij erg aan. Dat gaat dan dikwijls in een wat langer durende, individuele psychotherapie met de cliëntgerichte oriëntatie als vertrekpunt. Het werken met hypnose vind ik nog steeds een inspirerende toevoeging aan mijn therapeutisch arsenaal. 

Naast mijn werkzaamheden als psychotherapeut ben ik als praktijkopleider verantwoordelijk voor de begeleiding binnen de praktijk van de collega’s die de post-master beroepsopleiding volgen die leidt tot de wettelijke kwalificatie als gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut.

 

Achtergrond en werkervaring

In 1971 voltooide ik mijn studie klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Ik ben werkzaam geweest in de sociale werkvoorziening, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en verbonden geweest aan een psychiatrisch poliklinisch centrum.

Nadien was ik zelfstandig gevestigd als eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut en heb ik mij vervolgens in 2004 aangesloten bij de Psychologen Praktijk Bos en Lommer. Naast eerder genoemde werkzaamheden adviseer ik binnen en buiten onze praktijk in kwesties van de beroepsethiek.

In mijn woonplaats Brussel ben ik verbonden aan CITHE international therapy centre.

 

Zie voor meer informatie mijn LinkedIn pagina: http://www.linkedin.com/pub/casper-koene/8/92a/8ab

 

Terug

Jochem

Jochem Kloek

GZ-psycholoog

werktalen: Nederlands

email: Jochem.kloek@psychologeninamsterdamwest.nl

Werkzaamheden:

Als GZ-psycholoog houd ik me bezig met behandeling die aansluit op de behoefte van de cliënt. Ik werk graag doelgericht, transparant, cliëntgericht en experiëntieel. Ik zoek de samenwerking met cliënt op in het nastreven van de persoonlijke behandeldoelen en gebruik daarvoor technieken uit bewezen effectieve behandelmethodes zoals CGT, schematherapie, EFT, EMDR, ACT en MBCT. Ik hecht waarde aan een veilig werkklimaat in de sessies, waarbinnen er ruimte ontstaat voor verandering en er geoefend kan worden met het doorbreken van patronen, zodat dit door de cliënt breder en naar eigen inzicht kan worden ingezet, om de kwaliteit van leven te bevorderen. Daarnaast houd ik me graag bezig met psychodiagnostisch onderzoek, veelal om eventuele knelpunten in de behandeling te voorkomen of om behandeling beter te laten aansluiten.

 

Achtergrond en werkervaring:

Na mijn master Gezondheidszorgpsychologie aan de UvA in 2017 heb ik een tijd als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk gewerkt, waar ik ervaringen opdeed over de diversiteit van psychische klachten en passende behandeling. Hierna heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd, waarbinnen ik mijn kennis heb kunnen verdiepen en verbreden op het gebied van onderzoek en behandeling. Tevens heb ik binnen verschillende behandelmethoden cursussen gevolgd, om mij meer te bekwamen in o.a. CGT, EMDR, Schematherapie en EFT.

  

Terug

Caitlin
foto caitlin zw.png

Caitlin O'Toole

psycholoog

werktalen: Nederlands, Engels

email: caitlin.otoole@psychologeninamsterdamwest.nl

Werkzaamheden:

In juni 2020 ben ik begonnen als basispsycholoog bij deze praktijk. Mijn werkzaamheden bestaan uit  het geven van BGGZ behandelingen aan volwassenen en het afnemen van intakes voor de BGGZ en SGGZ. Tevens zal ik mij verder gaan ontwikkelen in de cognitieve gedragstherapie. 

In 2020 heb ik mijn master klinische psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Achtergrond en werkervaring:

Ik heb stage gelopen op een dagkliniek van een ziekenhuis. Hier werd groepstherapie gegeven aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb hier ervaring opgedaan met schematherapie en hier is ook mijn interesse voor deze doelgroep en therapievorm gegroeid. Tijdens mijn studie psychologie ben ik als vrijwilliger werkzaam geweest in de crisislijn van 113 zelfmoordpreventie. In 2018 ben ik begonnen te werken als begeleider bij Ons Tweede Thuis, een woon en werkinstelling voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijk beperking. Hier werk ik nog steeds met heel veel plezier. 

Terug

Foto Iza Leeuwin.jpg

Iza Leeuwin

psycholoog

werktalen: Nederlands, Engels

email: iza.leeuwin@psychologeninamsterdamwest.nl

Iza

Werkzaamheden

Binnen de praktijk geef ik behandeling aan kinderen, adolescenten en volwassenen. De werkwijze die ik hanteer is het aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, om op die manier een behandeling te kunnen bieden waarin de cliënt zich daadwerkelijk gezien en gedragen voelt als uniek persoon. Door aandacht te hebben voor de moeilijkheden en daarnaast ook momenten van lichtheid te laten ervaren hoop ik de cliënt een fijne, vertrouwde omgeving te bieden. Met behulp van cognitieve gedragstherapie gaan de cliënt en ik samen op zoek naar nieuwe manieren om oude gewoontes te doorbreken. Daarnaast biedt ik cliënten mogelijkheid tot meer ervaringsgerichte therapie waarbij bewustzijn en aandacht een rol spelen, zoals bij ‘mindfulness'.

 

Achtergrond en ervaring

In 2019 ben ik afgestudeerd aan de UvA, richting Klinische Ontwikkelingspsychologie. Vanuit mijn stage heb ik als psycholoog en trainer gewerkt op een re-integratietraject voor adolescenten. Daarna heb ik gewerkt bij de jeugdbescherming met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in onveilige thuissituaties. Afgelopen jaar heb ik mij laten bijscholen in Cognitieve Gedragstherapie en momenteel volg ik een opleiding tot stembevrijder, omdat ik vind dat ieders échte stem vaker mag worden gehoord.

Terug

Jelmer Haverkate

secretaretarieel medewerker

 

Foto Jelmer.jpg
Jelmer

"Werkzaamheden:

Als medewerker van het secretariaat verwerk ik aanmeldingen en draag ik zorg voor het wachtlijstbeheer. Verder coördineer ik het facturatieproces van de freelance medewerkers. Ook beantwoord ik allerlei administratieve vragen per mail en telefoon.

 

Achtergrond en werkervaring:

Naast mijn werk bij de praktijk volg ik de opleiding Economics and Business Economics aan de VU, wat mooi aansluit bij de financieel-administratieve taken van mijn functie. Daarnaast heb ik door mijn jarenlange ervaring in de hospitality branche veel affiniteit met mensen zich welkom laten voelen."

Terug

eva foto.jpeg

Eva van Noort

secretaresse

 

Eva

Werkzaamheden;

Ik ben op de maandag en dinsdag de secretaresse van de praktijk op de locatie aan deVan Kinsbergenstraat. Ik zorg dat binnengekomen mails worden verwerkt en hoop hierbij iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast ben ik op deze dagen telefonisch bereikbaar voor vraag en antwoord. 

Achtergrond en werkervaring:

Ik heb mijn master psychologie afgerond, maar wilde liever leerkracht worden in het basisonderwijs. Na ook de PABO te hebben afgerond sta ik inmiddels een aantal dagen voor de klas en dat samen met mijn werk bij Psychologenpraktijken Bos en Lommer levert een hele leuke en afwisselende werkweek op waar ik veel energie uithaal.

 

Terug

bottom of page