top of page

Kortdurende klachtgerichte hulp en psychotherapie dicht bij huis

Wij zijn 35 jaar in uw regio gevestigd en bieden een zeer compleet aanbod psychotherapie en psychologische hulp in Amsterdam West.

Na ruim 30 jaar zijn wij om technische redenen, opgesplitst in de drie kleinere praktijken: Bos en Lommer, Slotermeerlaan en de Nassaukade.

De afgesplitste samenwerkende praktijken werken nauw samen en zijn ieder onafhankelijk in financieel en administratief opzicht. Elke praktijk heeft de eigen contracten afgesloten met verzekeraars met de bijbehorende budgetten en het beheer daarover. Enkele punten:

 

- we werken allen in dezelfde regio, Amsterdam West;

- we zijn tevens gevestigd in de huisartspraktijken;

- hebben nauwe samenwerking met de praktijk ondersteuners huisartsen (POH).

 

In de Baarsjes, Amsterdam West, vindt u onze praktijk waar verschillende psychotherapeuten en psychologen werken. We behandelen hier volwassenen met onder meer angstklachten, depressieve klachten, burn-outklachten, klachten na een trauma, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en relatieproblemen. Doordat we meerdere zelfstandige psychotherapeuten en psychologen in huis hebben, hebben we een zeer divers therapie-aanbod. Zo bieden we zowel langdurige psychotherapeutische zorg als kortdurende klachtgerichte hulp. We werken hierbij zoveel mogelijk volgens de geldende richtlijnen. Het therapie-aanbod bestaat uit onder meer: psychodynamische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, emotie- gerichte therapie (EFT), hypnotherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT),

e-Health, mindfulness, relatietherapie en gezinstherapie.

 

Psychologen Praktijken Bos en Lommer is een erkende opleidingsinstelling voor zowel de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog als psychotherapeut. Wij hebben hierdoor een enthousiaste instelling met zowel jonge psychologen als senior psychologen en psychotherapeuten.  Alle behandelingen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider, d.w.z. een senior gezondheidszorgpsycholoog en/of psychotherapeut die ook aanwezig zal zijn bij het intakegesprek en indien nodig beschikbaar is tijdens de behandeling.

 

Kwalitatief goede zorg waarbij onze cliënten tevreden zijn met het behandelresultaat staat bij onze praktijk voorop. We monitoren dit ook zo veel mogelijk met behulp van de ROM (zie ggzcentraal) wat elders op onze website wordt uitgelegd. De praktijk streeft naar zo kort mogelijke wachttijden. Op dit moment hebben wij een wachttijd voor intake en behandeling. Wij leveren veelal vergoede zorg en werken nauw samen met de huisartsen in onze regio en met GRIP Psychologen. Zie voor verdere informatie over de kosten het kopje aanvullende informatie.

terug

 

Welkom op de website van de gezamenlijke Psychologenpraktijken Bos en Lommer in Amsterdam West:

- Psychologenpraktijk Bos en Lommer 
- Psychologenpraktijk aan de Slotermeerlaan
- Psychologenpraktijk C. Schuytstraat (Zuid)

Psychologenpraktijk Bos en Lommer Aan de Baarsjes,

C. Schuytstraat en

Aan de Slotermeerlaan

Van Kinsbergenstraat 8
1057 PP Amsterdam
020-683 12 33

 

Tram 7, halte van kinsbergenstraat.

Tram 17, halte Witte de Withstraat.

Tram 12/13 of 14, halte Willem de Zwijgerlaan

Verzekeringen 2023
Wij hebben geen plek voor: 
Menzis (BGGZ en SGGZ)
Aanmelden
Aanmeldstop 2023:
Behandel wachttijd:
BGGZ 9-12 weken
SGGZ aanmeldstop

Weer ruimte voor Engelstalige therapie

No availability for English speaking client at the moment

(bijgewerkt 13-04-2023)

Klanttevredenheid: CQ-index

Zie voor resultaten

Zie hier onder welk concern uw verzekeraar valt
Bezoekadres praktijken:
wachttijd
bottom of page